Regulamin konkursowy Pastelowe Marzenia

 

1. Organizatorem Konkursu jest firma DEBER Magnowska sp.j. z siedzibą w Koszalinie. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Za wszystko odpowiedzialny jest Organizator. Uczestnik konkursu powierza informacje Organizatorowi promocji, a nie serwisowi Facebook.

2.Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla fanów – klientów, którzy zakupili tła Pastelowe Marzenia. Każda osoba, która bierze udział w konkursie powinna posiadać aktywny profil z imieniem i nazwiskiem oraz spełniać warunki niniejszego regulaminu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo Organizatora.

4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

ZASADY  KONKURSU:

a) Zadaniem konkursowym jest wgranie do aplikacji konkursowej zdjęcia w postaci pliku cyfrowego na stronie https://www.facebook.com/pastelowemarzeniapl.

Aplikacja: https://www.facebook.com/pastelowemarzeniapl/app_467939593270340

b) Zdjęcie musi być wykonane na naszym tle Pastelowe Marzenia.

c) Każdy uczestnik może wgrać od 1 do  5 zdjęć.

d) Każdy uczestnik musi mieć prawo do publikacji wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu.

 

b) Nagroda:

Organizator przewiduje 2 nagrody : od jury i od publiczności.

 

NAGRODA GŁÓWNA, OD JURY: Tło materiałowe z kolekcji Pastelowe Marzenia o rozmiarze 160cm x 160 cm wybrane przez zwycięzcę.

NAGRODA OD PUBLICZNOŚCI*: Tło materiałowe z kolekcji Pastelowe Marzenia o rozmiarze 160cm x 160 cm wybrane przez zwycięzcę.

* Za największą przychylność naszych fanów

Wszystkie wzory do wyboru można zobaczyć w naszym sklepie: http://www.sklep.deber.pl

 

7. W konkursie nie będą uwzględniane zdjęcia zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich. Przede wszystkim zabrania się kopiowania zdjęć i wstawiania ich jako swoje.

 

8. Terminowość:

Każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2014 roku do grudnia 2014 roku.

Start konkursu: 5 każdego miesiąca

Zakończenie konkursu: 15 każdego miesiąca

Rozstrzygnięcie konkursu : do 17 każdego miesiąca

 

9. Głosowanie:

W danej edycji (w jednym miesiącu)  tylko raz na jedną pracę.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz późniejszego ogłoszenia wyników.

Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania swoich danych na adres mailowy Organizatora (deber@deber.pl) w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników. Nagroda zostanie przekazana pocztą, kurierem lub może zostać odebrana osobiście.

 

10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Do odbioru nagrody upoważniony jest tylko zwycięzca, nie ma możliwości przekazania prawa odbioru na osoby trzecie.

11. Nagroda jest tłem wybranym przez Fana-Klienta, dlatego Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania nagrody po 10 dniach roboczych od dnia ustalenia wszelkich detali dotyczących tła ze zwycięzcą łącznie z podaniem dokładnego adresu wysyłki.

12. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883z późn. zmianami).

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

14. Uczestnik konkursu zwalnia Facebooka z odpowiedzialności